• Български (България)
  • Italian - Italy

ЗА НАС

Адвокатско дружество  Дянкова & Стойчевска

 

Адвокатско дружество Дянкова & Стойчевска  обслужва правно български и чуждестранни юридически и физически лица.  Адвокатската кантора е основана 1992г. от адвокат Благовест Дянков в гр. София. С течение на времето прогресивно бе увеличен екипа от специалистти, работещи в адвокатската кантората, разширявайки по този начин сферите и териториите на дейността.Към настоящият момент в  адвокатската кантората работят 5 адвоката покриващи всички правни сектора, 2 икономисти както и многобройни сътрудници, лицензирани оценители, инженери, финансисти, консултанти съдебни медици и вече 19  години  предлагаме пълно правно обслужване, абонаментно или инцидентно, на своите клиенти.  Самите адвокати  владеят свободно италиански и английски език ,сътрудниците които работят към нас  също притежават  богат международен опит и владеят свободно поне един западен език, измежду които италиански, английски, руски, немски и френски език. От 2012г. дейността ни е организирана под формата на дружество регистрирано по Закона за адвокатурата - адвокатско дрежество, с наименование Дянкова & Стойчевска, а от 2013 година към екипа се присъединяват и италиански адвокати.

 

абонаментно,обслужване,чужденци

НОВИНИ

Responsabilita’ patrimoniali dei soci

Responsabilita’ patrimoniali  dei soci per I debiti societari e  la sua partecipazione nell’ammontare  del capitale registrato.

-          La societa` a responsabilita` limitata – il socio risponde per I debiti della societa con la sua quota nel capitale sociale / arg. Art. 113 LC/ puo` essere costituita da persone bulgare e/o straniere, sia fisiche che giuridiche. Lo statuto indica la ragione sociale, l`indirizzo legale, l`oggetto dell`attivita`, la durata della societa`, l`ammontare del capitale sociale, le scadenze e le condizioni del pagamento del capitale etc. Il capitale sociale minimo e` BGN 2  (circa EUR 1 ).Gli organi d`amministrazione della societa` sono l`assemblea generale ed uno o piu` amministratori. L`amministratore rappresenta la societa`, organizza e gestisce l`attivita` quotidiana della societa` secondo la legge e le decisioni dell`assemblea generale.

 
Агенцията по вписванията уведомява с SMS за входяща регистрация на търговец
Агенцията по вписванията, с оглед предотвратяване на злоупотреби и нерегламентирани действия от страна на недобросъвестни лица по отношение фирмените дела на търговците, предоставя услуга "SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър", съобщават от агенцията.
 
aprire una societa' in Bulgaria
 Costituzione di una società in  Bulgaria
  Desiderate espandere l’attività della vostra azienda nell’Europa dell’Est?
 

Въпроси и отговори

documenti necessari per costituzione SRL in Bulgaria
Per la costituzione di una SRL/ puo` essere costituita da persone sia fisiche che giuridiche o sola di una persona l’elenco orientativo di documenti ed informazioni e come segue:
Прочетете още...
 
oggetto attivitta
Domanda: Intendo costituire una srl in Bulgaria. Ci sono dei limiti nell'oggetto d'attivitta di una societa di risponsabilita limitata?

Risposta: Si,attivitta legati ai strumenti finanziari ed ai prodotti finanziari riservati alle attivitta delle banche e intermediari di investimenti per I  prodotti, strumenti e beni mobile.
 
COSTITUIRE UNA SOCIETA' S.R.L.

Domanda:SIAMO INTERESSATI ALLA STIPULA DI UNA SOCIETA' S.R.L. DI  AUTOTRASPORTO

Прочетете още...