Новини

 • Дружество с ограничена отговорност в Италия.

  Дружество с ограничена отговорност в Италия.

  Могат да бъдат учредени с три   различни характеристики и процедури.

  Le società a responsabilità limitata in Italia.

  Possono essere attualmente costituite attraverso tre diverse tipologie.

  И трите от  вида  ООД  трябва да бъдат учредени с публичен акт - следователно пред нотариус - и могат да бъдат както еднолични, така и образувани от множество съдружници.

  Tutte e tre queste tipologie di S.r.l. devono essere costituite mediante atto pubblico - quindi di fronte ad un notaio - e possono essere sia unipersonali che formate da una pluralità di soci.

  Референтното законодателство очевидно е това на гражданския кодекс, в членове 2463 и следващите.

  La normativa di riferimento è ovviamente quella del codice civile, agli articoli 2463 e seguenti.

  Обикновено ООД :

  S.r.l. ordinaria:

  Обикновеното ООД трябва да бъде учредено с минимален дружествен капитал от 10 000,00 евро.


  Прочети още...  
 • Данък върху доходите

  България остава с най-нисък данък върху доходите в Европейския съюз, показва годишният доклад на Европейската комисия за данъчните тенденции в страните-членки. Корпоративният данък у нас също е най-ниският. С 10% данък върху доходите България е близо 4 пъти под средните 38% за Евросъюза и 43% за еврозоната, показаха обявените днес данни, съобщи БНР.   С най-много се облагат доходите в Швеция и Дания – съответно 55 и 56,5%, а следващата най-ниска ставка след България, е в Чехия и Литва – 15%. Корпоративният данък е най-нисък в България и Кипър – по 10% при средно 23,5% в Европейския съюз. 

  Средното равнище на ДДС в ЕС рязко се е повишило от 2008 година, информира днес Евростат. През 2012 година стандартната ставка на ДДС варира от 15 процента в Люксембург и 17 процента в Кипър до 27 процента в Унгария и 25 процента в Дания и Швеция. В България е 20 процента, припомня БТА. 

   
 • Глобите до 50 лева могат да се обжалват

  Конституционният съд отмени като противоконституционен текста от Закона за движението по пътищата, според който шофьорите не могат да обжалват наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена  aдо 50 лева. Висшите съдии са взели решението единодушно и без особени мнения с аргумента, че с разпоредбата се нарушават правата на гражданите и няколко текста от Конституцията.

  Прочети още...  

Въпроси и отговори