Дянковa & Стойчевска - адвокатска кантора предлага следните услуги в областта на  защитата от нелоялната конкуренция

Защитата от нелоялна конкуренция и антитръстова политика е сектор с увеличаваща се важност за дружествата,  в който правната ни кантора разполага със значителен опит.

Познаването на границите на конкурентната коректност, налага в настоящите времена освен използването на традиционните юридически инструменти, обръщането на специално внимание и чувствителност към новите моменти и възможности ,  произлизащи от накърняването на законосъобразните споразумения – като клаузите за изключително представителство за определена територия или ограничаващи свободата на конкуренцията.

В сферата на междуфирмените отношения, вече достатъчно регулирани на национално и международно ниво, нашите клиенти се обръщат към нас за предварителна оценка на законността на техните проекти или решения в светлината на нормативната база касаеща картелите,  нарушения  при доминиращата позиция на пазара,  или за преценка налично ли е нарушение от техни конкурентни или търговски партньори, както и за защита при нарушение на права и интереси.

Преценяваме от гледна точка на нелоялната конкуренция договори за дистрибуция, франчайзинг, лицензии и търговски марки и географски обозначения, патенти, развитие и предоставяне на технологии, консорциуми, със специално внимание на дистрибуцията на селектирани продукти.

Специален сектор от практиката ни , касае  паралелните пазари и свързаните с тях проблеми.
Помагаме и защитаваме нашите клиенти , пред Комисията за защита на конкуренция и Върховния административен съд,  при дела свързани с нарушение на Закона за защита конкуренцията.