Дянкова & Стойчевска - адвокатска кантора предлага следните услуги в областта на международното право и правото на Европейската общност

Професионалистите работещи към нашата кантора всекидневно се сблъскват с проблемите както на международното частно, така и с международното публично право.  Познаваме и прилагаме в нашата извън съдебна и съдебна  практика, приoритетно право при противоречия  в  националните  законодателства, правилата на юридическата компетентност, регламентите и директивите на Европейската Общност, международните конвенции.

 Имаме опит в приложението както на нормативните бази, така и на международно признатите търговски практики (така наречените общоприети практики), които понякога оказват неочаквано влияние при синхронизиране със съответното законодателство, по казусите  за които сме ангажирани.

Нарастващата важност на нормативната база на Общността, промени традиционните възможности на професията, налагайки коректното информиране на клиента относно съдържанието на нормативните атове на Европейската Общност, които ръководят и интегрират, понякога и противоречат, на местното законодателство, над което имат приоритет.

Отделяме специално внимание на информирането и консултирането относно законодателството на Общността.