Лихвите по срочните депозити ще се облагат с 10 % данък. Това решиха депутатите на второ четене в парламента. Налогът няма да важи за безсрочни и детски влогове, както и за разплащателните сметки. Банките ще привеждат данъка към хазната, като той ще се прилага в момента на получаване на лихвата по депозита.

Какви услуги предлагаме?

 • Представителство и посредничество при събиране на вземания; • Представителство пред лоши длъжници; • Посредничество в преговори с търговски дружества с цел погасяване на задължения; • Посредничество в търговски спорове по неизплатени фактури; • Посредничество при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове; • Водене на съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник; • Водене на искови съдебни производства; • Консултации във връзка със събиране на дългове и вземания; • Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания; • Иницииране и водене на обезпечителни производства – за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки. 

България остава с най-нисък данък върху доходите в Европейския съюз, показва годишният доклад на Европейската комисия за данъчните тенденции в страните-членки. Корпоративният данък у нас също е най-ниският. С 10% данък върху доходите България е близо 4 пъти под средните 38% за Евросъюза и 43% за еврозоната, показаха обявените днес данни, съобщи БНР.   С най-много се облагат доходите в Швеция и Дания – съответно 55 и 56,5%, а следващата най-ниска ставка след България, е в Чехия и Литва – 15%. Корпоративният данък е най-нисък в България и Кипър – по 10% при средно 23,5% в Европейския съюз. 

Средното равнище на ДДС в ЕС рязко се е повишило от 2008 година, информира днес Евростат. През 2012 година стандартната ставка на ДДС варира от 15 процента в Люксембург и 17 процента в Кипър до 27 процента в Унгария и 25 процента в Дания и Швеция. В България е 20 процента, припомня БТА. 

Конституционният съд отмени като противоконституционен текста от Закона за движението по пътищата, според който шофьорите не могат да обжалват наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена  aдо 50 лева. Висшите съдии са взели решението единодушно и без особени мнения с аргумента, че с разпоредбата се нарушават правата на гражданите и няколко текста от Конституцията.

Фирмите ще подават ДДС-декларации само по електронен път

От началото на 2012 г. редовните месечни справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет , когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет. Това съобщиха във вторник от приходната администрация. Промяната е в Закона за данък върху добавената стойност и влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Единен Европейски договор за продажба -Предложението на Европейската Комисия, очаква да бъде одобрено от Страните членки и от европейския Парламент, които вече демонстрира силната си подкрепа, при гласуването  в началото на тази година.

Хората, които са останали без работа и са получавали само доходи от заплата, вече няма да са длъжни да подават данъчна декларация. Това предвижда проектът за промени в закона за данъците върху доходите, публикуван на сайта на МФ. Хората, които работят само по трудов договор, няма да подават данъчна декларация, стига да не дължат допълнително данък и да не ползват данъчни облекчения.

Парламентът задължи счетоводители и съдебни изпълнители

да докладват на ДАНС опити или извършване на съмнителна операция или сделка за финансиране на тероризъм.Въвежда се задължение да се докладва на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавната агенция "Национална сигурност" и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ N 2 от 22.03.2011 г
Подлежи ли на отмяна от съда заповедта за налагане на принудителна административна мярка, издадена на основание чл. 75, т. 6 от Закона за българските документи за самоличност (респективно чл. 76, т. 3 (отм.) от същия закон), поради противоречие с Директива 2004/38?

Всеки занаятчия вече ще може да се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, с което се дава възможността за възстановяване на средства за вложените в производството материали. Това решиха депутатите като одобриха окончателно промените в Закона за занаятите

Плащанията на територията на България ще се извършват само чрез превод или платежно нареждане, когато сумата надвишава 15 хил. лв. или в същата левова равностойност, когато е във валута. Това решиха депутатите в сряда при гласуването на второ четене на Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, внесен от Министерския съвет.

Националната агенция по приходите ще издава удостоверение за преобразуване или прехвърляне на предприятие в срок от 60 дни от подаване на уведомление от търговеца за фирмената реорганизация.

Всички еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговски дружества, които до 30 юни 2011 г. не са поискали пререгистрация, да не бъдат пререгистрирани служебно, както се правеше досега, а да бъдат заличени, това предвиждат промени в Закона за Търговския регистър, които парламентът одобри на първо четене.  Едноличните търговци ще бъдат заличени, защото те отговарят с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели като търговци. Клоновете ще бъдат закрити. Фирмените им дела ще бъдат архивирани и съхранявани от окръжните съдилища.

Подаръците при покупка на едро - забранени
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) реши, че при продажбата на стоки или услуги в по-големи количества не е допустимо да се предлагат като бонус стоки или услуги, различни от продаваните.

ОТМЯНА ОГРАНИЧИТЕЛНА МЯРКА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. СОФИЯ, 27.08.10 год.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, ХХІV състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми август, две хиляди и десета година в следния състав: