Парламентът задължи счетоводители и съдебни изпълнители

да докладват на ДАНС опити или извършване на съмнителна операция или сделка за финансиране на тероризъм.Въвежда се задължение да се докладва на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавната агенция "Национална сигурност" и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи.