Агенцията по вписванията, с оглед предотвратяване на злоупотреби и нерегламентирани действия от страна на недобросъвестни лица по отношение фирмените дела на търговците, предоставя услуга "SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър", съобщават от агенцията.


SMS-известяването представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения при постъпване на входяща регистрация по партидата на търговец в Търговския регистър. Срещу такса от 6 лв. с ДДС към всички мобилни оператори абонатът има право да получи 500 кратки съобщения, валидни за период от 2 години. Всеки потребител може да извърши регистрация на гише в службите по регистрация на Агенция по вписванията или да попълни електронната форма за регистрация на адрес: http://sms.brra.bg/
След активиране на услугата потребителят получава уведомителни съобщения за постъпили входящи регистрации по партидите на търговци, чиито Единен идентификационен код /ЕИК/ е посочил при регистрацията /не повече от 10 ЕИК номера/.
Агенцията унищожава събраните лични данни на потребител при заличаване на регистрацията му или след изтичане на срока за съхранение, определен от вътрешните правила за предоставяне на услугата.