Отговор: Делът на племениците Ви не се "губи", защото майка Ви плаща разходите. Тя просто изпълнява чуждо задължение и има право на иск срещу тях за платеното от нея от тяхно име, но не и право върху дела им, дори и по давност, която в случай на добросъвестно владение е 5години, а на недобросъвестно владение 10 години.

Въпрос: Здравейте, извършвам доставки на   услуги извън територията на стра

Отговор: Европейско дружество се учредява по реда на Регламент 2157/2001 на Съвета на Европа от 8 октомври 2001 г. чрез сливане на 2 или повече дружества (ООД или АД) при условие, че поне 2 от сливащите се дружества имат седалища в различни страни-членки на Европейския съюз.

Zdraveite, Imam nujda ot pravna konsultacia otnosno izdavane na visa na chujdenec za prestoi v Bulgaria.
Stava vapros za procedurite otnosno prebivavane i kato cialo procesa za izdavane na visa za prestoi v Bulgaria. Ne stava vapros na grajdanin na EU i poradi tazi prichina bih iskala da proucha kak izglejdat procedurite, kakvi dokumenti saneobhodimi, itn. Dali Vie bihte mogli da mi pomognete v tova?

Отговор: Срокът за пререгистрация в Търговския регистър бе удължен до 31.12.2011г. и ако и до 31.12.2011г. не се пререгистрирате, то във Вашия случай ще бъдат приложени,

ал. 2 и сл. от § 5 на ЗТР, според които Регистърния съд, ще изпрати удостоверения на агенцията по вписванията и ще предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ от фирмените им дела. След обработването и въвеждането от агенцията на електронно копие от фирменото дело в търговския регистър съдът архивира фирменото дело. Агенцията служебно вписва търговеца и прекратяването на дейността му, назначава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията. За ликвидатор на прекратени  търговци се назначава неограничено отговорен съдружник при персонални дружества или член на управителен орган при капиталови дружества или при кооперации. Ако такива лица не могат да бъдат открити в 6-месечен срок от прекратяването на дейността на търговеца, агенцията назначава служебно ликвидатор от списък на ликвидаторите към нея. Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Членовете на управителните органи отговарят солидарно и неограничено за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

 Въпрос: Здравейте! Имам следния проблем, за който моля да ми помогнете! Баща ми почина на 14.11.2010г. Остави ми саморъчно завещание, с което остави на мен апартамента и няколко ниви. Въпросът ми е какво трябва да се направи сега, след неговата смърт.

Отговор: Производството по придобиване на статут на постоянно пребиваващ на територията на РБългария чужденец, гражданин на Европейския съюз, преминава през два етапа:
   - Първият е удостоверяване от дирекция  „ Миграция „ на продължилото 5 години пребиваване на територията на РБългария
   - Вторият е придобиване на статут на постоянно пребиваващ на територията на РБългария чужденец, гражданин на Европейския съюз. 
Освен попълване на няколко заявления, ще Вие необходимо, копие на задграничния паспорт, копие от лична карта, копие от трудов договор, със заверка от работодателя, че е действащ, копие от договора за наем, копие  от удостоверението за продължително пребиваване

Отговор. Може да подадете документи за придобиване на италианско гражданство:

- след две години от датата на сключване на брака, ако за този период прибивавате законно в Република Италия

- след три години от датата на сключване на брака, ако за този период  не пребивавате на територията на Република Италия, и през тези периоди бракът реално съществува / не сте се развели, не сте анулирали брака или не сте във „физическа раздяла”

Отговор: Може да искате разрешение да напуснете пределите на страната за определен период, ако делото е в съдебна фаза от съответния съд, / в досъдебна фаза от съответния прокурор /. Може те да искате и изцяло отмяна на забраната.

Въпросът ми е по повод на дело, което водим от години за да докажем, че  не синът ни / който сега е в чужбина / се е подписъл под догова за покупко – продажба на апартамента си. Има вече две експертизи и едната казва, че подписа не е негов, а другата че е негов и се бил променил  с течение на времето. Възможно ли е това?