Няма никакви ограничения. Подава се заявление за регистрация по ЗДДС   и
Декларация по чл. 74 ал. 2 т. 3 от ППЗДДС,  Справка за оборотите / оборотна ведеомост/ за последните 12 месеца преди текущия, удостоверение за актуално състояние от Търговския Регистър.


След като подадете заявлението ще ви дадат списък с документите според вида регистрация която желаете, които трябва да представите. 
При облагаем оборот 50 000лева или повече, реализиран за не повече от 12 месеца вече сте длъжни за се регистрирате, в противен случай ще подлежите на санкциониране.