Отговор. Може да подадете документи за придобиване на италианско гражданство:

- след две години от датата на сключване на брака, ако за този период прибивавате законно в Република Италия

- след три години от датата на сключване на брака, ако за този период  не пребивавате на територията на Република Италия, и през тези периоди бракът реално съществува / не сте се развели, не сте анулирали брака или не сте във „физическа раздяла”