Отговор: Делът на племениците Ви не се "губи", защото майка Ви плаща разходите. Тя просто изпълнява чуждо задължение и има право на иск срещу тях за платеното от нея от тяхно име, но не и право върху дела им, дори и по давност, която в случай на добросъвестно владение е 5години, а на недобросъвестно владение 10 години.