Когато Вие и Вашия бизнес сте в трудна ситуация, ние сме на Ваше разположение като надежден партньор за бързото й овладяване, предоставяйки Ви  ефективено  кризисно управление.

След задълбочен професионален анализ, извършен от нашите специалисти, с дългогодишен международен опит:

-на структурата на предприятието:

- на структурата на приходите;

-  на структурата на разходите;

 -  на процесите в предприятието,

 Вие ще получите оздравителен план и възможност за осъществяването му паралелно с прилагането на оздравителни мерки,  стратегически решения и планове за оптимизация  и възможност за директното им въвеждане във Вашия бизнес

Ние предоставяме, както рискови мениджъри, така и   цели мениджърски екипи от 10 или повече професионалисти. В много случаи в предприятието трябва да бъдат подпомогнати или дори променени всички ключови функции.

Експертите ни  поемат отговорността за преговорите с кредитори,  клиенти и доставчици, изпълняваме проверка на договорите за изпълнение на текущи проекти и провеждаме допълнителни преговори при установяване на неизгодни клаузи.

Нашият опит е формиран на база дългогодишната ни дейност на територитата на България, Гърция и Италия. Нашите специалисти говорят свободно  английски,  испански, италиански и гръцки език, като в екипа ни са вкючени  икономисти и  адвокати от Италия, Испания и Гърция