Дянкова & Стойчевска - адвокатска кантора предлага следните услуги в областта на наказателното право

Пълна правна помощ и съдействие от самото начало на наказателния процес, досъдебното производство, процесуално представителство в съдебна фаза. Защита в досъдебна и съдебна фаза на наказателен процес, мерки за неотклонение и процесуална принуда.  

Независимо да ли сте привлечен в качеството на обвиняем или сте жертва на престъпление ние обстойно и задълбочено анализираме доказателствения материал и съгласуваме линията на защита или обвинения с Вас, давайки Ви възможност да получите професионална защита на гарантираните Ви права и интереси.

Конституиране като граждански ищец и частен обвинител

С течение  на времето адвокатите работещи в кантората трупат богат професионален опит  като защитници на подсъдими и довериници на частни обвинители и граждански ищци по престъпления включващи почти всички раздели на Наказателния Кодекс  и по- специално:

     - престъпления против личността

     - престъпления против собствеността – кражба, грабеж, присвояване, измама,

     - общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления против паричната и кредитна система,

     - престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система,

     - престъпления по служба, престъпления против правосъдието, подкуп,

     - документални престъпления,

     - престъпления против реда и общественото спокойствие