Практика

 

Спортният арбитраж може е метод за разрешаване на спорове, свързани със спорта, с окончателно и обвързващо арбитражно решение. Днес, арбитражът е твърдо утвърден като преобладаващ метод за разрешаване на спортни спорове, главно благодарение на единната практика и изобилието, публично достъпна съдебна практика на Спортен арбитражен съд („CAS"), със седалище в Лозана, Швейцария.

 

Адвокатско дружество „ Дянкова и Стойчевска“  работи в тясно сътрудничество с водещата швейцарска адвокатска кантора осъществяваща процесуално представителство както пред Спортен арбитражен съд („CAS"), така и пред съдилищата на  Федерация Швейцария, във връзка с разрешаване на спортни спорове.