Спортно право – адвокатски услуги

В Адвокатско дружество „Дянкова и Стойчевска“  разбираме колко е важно организациите ви да бъдат в синхрон с правно. Ясното и спокойно съзнание, позволяват на всеки от вашия екип да постави пълния си фокус там, където наистина му е мястото – върху спорта. Нашите адвокати имат над 30 години обширни познания и опит в рамките на европейското спортно право. Ние не сме просто адвокати, ние също сме спортни експерти.

Нашите услуги:

 • Разрешаване на спорове и управление на конфликти: Нашите адвокати  са специализирани в разрешаването на спорове бързо и ефективно, като ви позволява да се фокусирате върху най-важните неща.
 • Представителство в дела за обезщетение на спортни травми: Представляваме клиенти пред международни федерации и Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана в процедури за обезщетение, свързани със спортни травми.
 • Спортни травми – Нашите адвокати са специализирани  в областта на спортните травми и работим с екип от съдебни лекари. Можем точно да оценим травмата, която сте претърпели, и да ви помогнем да получите справедливо обезщетение за нея.
 • Преглед и подготовка на договори: Предлагаме комплексни услуги за преглед и съставяне на договори, персонализирани спрямо уникалните нужди на спортната индустрия.
 • Представителство: Представяме спортисти, треньори, обучители, агенти, федерации и асоциации пред български и международни съдилища, както и пред различни арбитражни органи, включително Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.
 • Партньорства: Предлагаме стратегически правни съвети и помощ при формирането на партньорства и сътрудничества в спортната индустрия.
 • Въпроси на поверителност: Нашите експерти предоставят ръководство относно въпросите на поверителност, относно спортния сектор, гарантирайки съответствие със законовите разпоредби и защита на чувствителната информация.
 • Правни мнения: Предлагаме ясни и информирани правни мнения по широк кръг от въпроси в областта на спортното право, за да направим процеса на вземане на решения по-лесен.
 • Съставяне на правила, политики и процедури: Помагаме на организациите да разработват и внедряват правила, политики и процедури, за да гарантират съответствие и намаляване на правните рискове.
 • Разследванияна работното място: Нашият екип провежда подробни разследвания по случаи на тормоз на работното място и други обвинения в неправомерно поведение, като поддържа поверителност и справедливост през целия процес.
 • Футболна медиация: Адвокатите ни разполагат с обширен опит във футболната  медиация, улеснявайки гладките трансфери на футболисти между европейските гиганти.

Спортно право