Регистриране по ЗДДС занаятчия

Всеки занаятчия вече ще може да се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, с което се дава възможността за възстановяване на средства за вложените в производството материали. Това решиха депутатите като одобриха окончателно промените в Закона за занаятите

Занаятчиите вече ще бъдат вписвани в регистър БУЛСТАТ като по този начин институциите, включително Националния статистически институт, ще получават адекватна и вярна информация относно занаятчийското производство.Членството в занаятчийска камара вече ще е доброволно, а не задължително, както беше до сега. На занаятчиите ще се признават държавни дипломи, издадени от легитимни учебни заведения, и те няма задължително да се явяват на изпит през занаятчийската камара. С промените, които бяха обсъдени днес, от списъка на занаятите се изваждат дейностите, изискващи лицензиране. Така те се редуцират от 129 на 57. Сред занаятите, които се предлага да отпаднат, е производството на спиртни напитки, бижутерство и  редица строителни дейности.