Събиране на вземания

В процесът на събиране на едно вземане, безпорно важно  място заема съдебното изпълнение.

За улеснение на кредиторите от Европейския съюз,  Европейския парламент и на Съвета  приемат редица Регламенти, целящи бърза и ефективна процедура при събиране на вземания на територията на съюза.

 Един то тях е Регламент 1215/2012  Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела, заместващ предхождащия го Регламент (ЕО) № 44/2001

В съответствие с Регламент 1215/2012  Европейския парламент и на Съвета, съдебно решение, постановено в друга държава – членка на Европейския съюз, подлежи на изпълнение, без да е необходимо издаване на изпълнителен лист. Директно се образува изпълнително производство пред местно компетентния съдебен изпълнител въз основа на:

  1. Превод на апостилираното съдебно решение на чуждестранния съд
  2. Удостоверение по чл. 53 Регламент 1215/2012  Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела. Самите Удостоверенеията по чл. 53 са по общо приет образец, представляващ приложение I към регламента.Удостоверение 53_BG
  3. Молба до съдебен изпълнител за образуване на изпълнително производств

Като адвокати с многогодишен опит в международните изпълнения, ние сме тук, за да ви помогнем в този процес. Нашите специалисти в областта на удоволетворяването на вземанията ще ви предоставят персонализирана правна консултация и ще ви насочат през целия процес на съдебно изпълнение.

Бърза и ефективна процедура при събиране на вземания на територията на ЕС.