Правни услуги за стартиращи дружества

За да имате най-добрата възможност за успех, ще ви трябват специфични за стартирането правни услуги

Start up  адвокатът е основен партньор за стартиращи дружества, който гарантира, че спазвате приложимите законови изисквания на бизнес сектора и предотвратява правни проблеми, които биха могли да навредят на вашия бизнес в бъдеще. Важното е да намерите някой, който е подходящ за вашия бизнес и разбира нуждите на вашата индустрия. Ето как да намерите страхотен адвокат за стартиращ бизнес, който може да ви помогне да управлявате бизнеса си в тези критични начални години.

 Нашият екип от адвокати е специализиран в стартиращи инвестиции и инвестиции в компании на ранен етап. Ние сме прагматични, действаме бързо и сме свикнали да решаваме (а не да създаваме) проблеми. Освен съвети относно възможността за финансиране, ние можем също така да помогнем в тези несигурни времена да координираме отговорите на по-широки и по-тежки въпроси, свързани с бизнеса или заетостта. Стартирането на нов бизнес може да бъде както вълнуваща, така и предизвикателна възможност. Вие може да предлагате страхотна услуга или продукт, но обмислянето на правните подробности може да бъде сложно и непосилно. Не искате да правите грешки и да попадате в  клопки, особено на този етап. Ето защо е изключително важно да получите правилния съвет за стартиране възможно най-рано в процеса.

 Ние гарантираме стартирането на вашия бизнес върху солидни основи

Структурирайте собствеността на вашия бизнес

 Ще ви предоставим насоки кога (или дали) да се регистрирате, каква структура на собственост ви подхожда най-добре и кого да включите във вашия борд на директорите.

Можем да ви помогнем, като учредим вашата компания или я регистрираме в Търтовския  Регистър, изготвим устав или споразумение за партньорство по поръчка и подготвим други необходими документи, като например споразумения на акционерите.

Нашите адвокати могат да ви помогнат да разберете как работят корпоративните акции, разликата между предпочитаните от вас акции и акциите без право на глас и да ви помогнат да разгадаете мистериите на сложни въпроси като обратно изкупуване на акции и класове акции.

Ние гарантираме, че вашето стартиране ще започне стабилно.

Сливане и придобиване, правен и икономически анализ

Процесът на надлежна проверка е обширно проучване, което предоставя на купувача или инвеститора възможност да получи възможно най-много информация за бизнеса на компанията, която възнамеряват да придобият или в която инвестират.

 Нашият екип за правен и икономически анализ,  внимателно проучва корпоративна документация, счетоводните регистри  и съответствието им, информация  свързана с дъщерни дружества, организатори, директори, мениджмънт, акции и акционери, съдебни спорове и предупредителни известия, сделки със свързани лица, корпоративно управление, финансиране, включително заеми, гаранции, права върху интелектуална собственост, търговски договори, застраховки, движими и недвижими активи, човешки ресурси и разрешителни, лицензи и одобрения и др.,  за да се гарантира спазването на различни закони и разпоредби.

Стратегия за интелектуална собственост

Можем да ви помогнем да разберете кой притежава активите и интелектуалната собственост на вашия бизнес, така че да избегнете досадни финансови проблеми и спорове.

Помислете за този софтуер, разработен от лица на свободна практика, за popup галерията, която съхранявате за краткосрочно  или за списъка с клиенти. Свързаните с интелектуалната собственост усложнения или спорове в сектори като софтуер, търговски марки или данни могат да бъдат вредни и разрушителни, но с помощта на нашите специализирани адвокати по интелектуална собственост можем да ви помогнем да разрешите този проблем чисто, преди да се превърне в дело. .

Правни услуги за стартиращи дружества