Наказателно право

Дянкова & Стойчевска – адвокатска кантора предлага следните услуги в областта на наказателното право

Пълна правна помощ и съдействие от самото начало на наказателния процес, досъдебното производство, процесуално представителство в съдебна фаза. Защита в досъдебна и съдебна фаза на наказателен процес, мерки за неотклонение и процесуална принуда.

Независимо да ли сте привлечен в качеството на обвиняем или сте жертва на престъпление ние обстойно и задълбочено анализираме доказателствения материал и съгласуваме линията на защита или обвинения с Вас, давайки Ви възможност да получите професионална защита на гарантираните Ви права и интереси.

Конституиране като граждански ищец и частен обвинител

С течение на времето адвокатите работещи в кантората трупат богат професионален опит като защитници на подсъдими и довериници на частни обвинители и граждански ищци по престъпления включващи почти всички раздели на Наказателния Кодекс и по- специално:

  • престъпления против личността
  • престъпления против собствеността – кражба, грабеж, присвояване, измама,
  • общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления против паричната и кредитна система,
  • престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система,
  • престъпления по служба, престъпления против правосъдието, подкуп,
  • документални престъпления,
  • престъпления против реда и общественото спокойствие