Наказателно право

Пълна правна помощ и съдействие от самото начало на наказателния процес, досъдебното производство, процесуално представителство в съдебна фаза.

Корпоративно право

Нашият екип съчетава юридически познания, креативност и практически бизнес опит, натрупан през годините.


Данъчно, финансово право

Предоставяме изчерпателни съвети по широк кръг от финансови продукти и транзакции.

Енергетика и природни ресурси

Нашият екип от опитни адвокати с широк кръг на правни умения и практически опит помагат на клиента да разбере специфичните за индустрията проблеми и предоставя работещи решения.

Интелектуална собственост

Съдействаме в бизнес дейността на своите клиенти на практика във всички аспекти, свързани с интелектуалната собственост

Трудово и осигурително право

Ние предоставяме консултации за преодоляване на предизвикателства на работното място, обхващащи целия набор от въпроси по трудовите отношения