Aдвокатско дружество Дянкова & Стойчевска

Нашата визия

Равният достъп до правосъдие е един от най-старите елементи на принципа на справедливост, който е в основата на всички правни системи. Равният достъп е не само статично гарантирано право, но и инструмент за реализиране на права и законни интереси. За да гарантираме, че гражданите на света могат най-ефективно да защитават законните си права и свободи, ние им предоставяме възможността да бъдат консултирани и да водят дела на родния си език, като по този начин гарантираме равен достъп до правосъдие за всички граждани.

Метод на работа

За улесняване на достъпа до правосъдие ние предоставяме възможно най-добрите правни съвети и съвети на родния език на клиентите въз основа на:

Технологични иновации:

Интегрирането на нововъзникващи технологии, особено в областта на изкуствения интелект и автоматизираните инструменти за превод, за подобряване на ефективността и точността на нашата работа е един от основните методи Обемът на работата, необходима за превода и анализирането на всичко, несъмнено е огромна. Също така е неоспоримо, че скоростта на обработка на изкуствения интелект е несравнима със скоростта на човешкия труд. В момента сме свидетели не само на навлизането на технологиите и изкуствения интелект в почти всички сфери на човешката дейност, но и на тяхното широко разпространение.

Мултикултурно и многоезично сътрудничество:

 Подкрепяйки мултикултурна и многоезична атмосфера и сътрудничество в рамките на различните офиси, ние разработваме стратегии за ефективно взаимодействие с различни езикови и правни контексти.

Разработване на стратегии за ефективно взаимодействие: Ефективното взаимодействие в мултикултурна среда изисква внимателно обмислени стратегии. Те включват улесняване на комуникацията и платформи за открит диалог, където членовете на екипа и клиентите могат да споделят казуси  и мнения.

 

Гражданско право

Корпоративно право

Наказателно право

Търговско право

Ние ще спечелим делото ви

Защо да изберете нашите правни услуги

Опитни адвокати

В адвокатската кантората работят адвокати покриващи всички правни сектори, икономисти както и многобройни сътрудници, лицензирани оценители, инженери, финансисти, консултанти съдебни медици и вече 30 години предлагаме пълно правно обслужване, абонаментно или инцидентно, на своите клиенти.

Стратегии за най-добри случаи

Многогодишната практика, даде възможност на специалистите работещи към адвокатската кантората на натрупат богат опит в редица правни сектора, между които: гражданско, търговско, административно и наказателно право, решаването на съдебни и извънсъдебни спорове, оценка, изкупуване и реорганизация на търговски предприятия, цялостно правно обслужване на дейността на търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и регистрирани вероизповедания, юридическо консултиране на сделки, изготвяне на съпровождащите ги договори и документация

С вас - от началото до края

При осъществяване на дейността си адвокатската кантора се ръководи от основните принципи и традиции на призванието адвокат, като персонализира отношенията с клиентите и ефективно и своевременно отговаря на конкретните казуси.

Деница Дянкова

Търговско право,
Наказателно право, Международно право Езици Български Италиански Английски Испански Руски

Дамяна Стойчевска

Гражданско право

Моника Калиаро

Гражданско право Езици Италиански Английски

Адриана Стоянова

Гражданско право Международно право Езици: Български Английски Испански

+
клиенти
18.
казуси
16. +
Спечелени дела
99. %
Успеваемост